Prezentare

Proiectul Your Voice Matters!” Nr. Contract 2019-1-RO01-KA105-062404, este un proiect finantat din fonduri acordate de către Uniunea Europeana prin programul „Erasmus+”, Actiunea Cheie 1, Mobilitati pentru lucrătorii de tineret.

Pliant proiect
Afis proiect

Parteneri: Active Entrepreneurs Organization Turcia, Proteo Fare Sapere Firenze Italia, Young Improvers for Youth Development Bulgaria, European Voluntary and Educational Center, Athens Grecia, ZDRUZENIE NA STUDENTI PO PRAVO I MLADI PRAVNICI PAVEL SATEV KOCANI, Macedonia, Free Youth Cehia și Jovens Europa Portugalia
Scop: Dezvoltarea competenţelor a 41 de lucrători de tineret din 8 ţări, prin împărtășirea bunelor practici care favorizează incluziunea socială şi economică a persoanelor cu dizabilități, utilizând deopotrivă, instrumente de educație non-formală. Proiectul contribuie la conştientizarea rolului lucrătorilor de tineret şi a organizaţiilor participante ca structuri suport în integrarea tinerilor cu dizabilități din comunitățile locale.

Obiective:

 • dobândirea de noi cunoștințe pentru lucrătorii de tineret din cele 8 țări partenere pentru a promova incluziunea economica şi socială în rândul tinerilor cu dizabilităţi;
 • dezvoltarea competențelor a 41 de lucrători de tineret în scriere de proiect în cadrul programului Erasmus + si familiarizarea acestora cu instrumentul Youthpass;
 • dezvoltarea abilităţilor lucrative ale participanţilor din organizaţiile partenere pentru identificarea si gestionarea unor metode non-formale specifice lucrului cu tinerii cu dizabilități;
 • dezvoltarea unor noi proiecte de tineret de către cei 41 lucrători de tineret, în care să aplice instrumente și metode de educație non-formală;
 • găsirea de noi soluții pentru a îmbunătăți programele de consiliere privind carierele profesionale destinate tinerilor cu dizabilități, în vederea creșterii şanselor de angajare;
 • sprijinirea creării de parteneriate și rețele între organizațiile care au ca grup țintă tinerii cu dizabilități, prin încurajarea schimbului de experiențe și prin furnizarea de informații cu privire la incluziune socială, toleranţă, înlăturarea stereotipurilor;
 • recunoaşterea rolului lucrătorilor de tineret şi al organizațiilor locale participante, de a acţiona ca structuri suport pentru tinerii cu dizabilități din comunitățile lor.

Activitati:

 • ateliere de dezvoltare personală;
 • jocuri , de cunoaștere, energizere, jocuri de team-building;
 • studii de caz, jocuri de rol; orientări, vizite de studiu, împărtășirea experiențelor, jocuri de simulare;
 • seminar „Management și proiect”
 • atelier de dezvoltare socială a grupului ţintă
 • vizită de studiu la o şcoală specială ;
 • prezentări PowerPoint, clipuri video, sesiuni de întrebări şi răspunsuri;
 • seminarul “Includerea contează!”
 • ghidul de bune practici “Tânărul tolerant“ va include instrumente și metode de educație non-formală, activități care vor fost puse în aplicare în timpul cursului de formare si metode noi care au fost concepute și testate.


Proiectul este finanţat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus Plus, Mobilitaţi de tineret, Acţiunea Cheie 1