Proiecte:

Your Voice Matters!

Pliant proiect
Afis proiect

         Obiectivele proiectului:

 1. dobândirea de noi cunoștințe pentru lucrătorii de tineret din cele 8 țări partenere pentru a promova incluziunea economica şi socială în rândul tinerilor cu dizabilităţi;
 2. dezvoltarea competențelor a 41 de lucrători de tineret în scriere de proiect în cadrul programului Erasmus + si familiarizarea acestora cu instrumentul Youthpass;
 3. dezvoltarea abilităţilor lucrative ale participanţilor din organizaţiile partenere pentru identificarea si gestionarea unor metode non-formale specifice lucrului cu tinerii cu dizabilități;
 4. dezvoltarea unor noi proiecte de tineret de către cei 41 lucrători de tineret, în care să aplice instrumente și metode de educație non-formală;
 5. găsirea de noi soluții pentru a îmbunătăți programele de consiliere privind carierele profesionale destinate tinerilor cu dizabilități, în vederea creșterii şanselor de angajare;
 6. sprijinirea creării de parteneriate și rețele între organizațiile care au ca grup țintă tinerii cu dizabilități, prin încurajarea schimbului de experiențe și prin furnizarea de informații cu privire la incluziune socială, toleranţă, înlăturarea stereotipurilor;
 7. recunoaşterea rolului lucrătorilor de tineret şi al organizațiilor locale participante, de a acţiona ca structuri suport pentru tinerii cu dizabilități din comunitățile lor.

        Activităţi din cadrul proiectului:

 • Ateliere de dezvoltare personală;
 • Jocuri , de cunoaștere, energizere, jocuri de team-building;
 • Studii de caz, jocuri de rol; orientări, vizite de studiu, împărtășirea experiențelor, jocuri de simulare ;
 • Seminar „Management și proiect”
 • Atelier de dezvoltare socială a grupului ţintă
 • Vizită de studiu la o şcoală specială ;
 • Seminarul “Includerea contează!”
 • Prezentări PowerPoint, clipuri video, sesiuni de întrebări şi răspunsuri;
 • Ghidul de bune practici “Tânărul tolerant“ va include instrumente și metode de educație non-formală, activități care vor fost puse în aplicare în timpul cursului de formare si metode noi care au fost concepute și testate.

Vivre Ensemble: Inclusion Sociale en Action

Afis conferinta de diseminare proiect

Prezentare:

Partener în cadrul proiectului Erasmus+ K2 "Vivre Ensemble: Inclusion Sociale en Action”,No. 2017-1-IT02-KA204-036752.

Proiect de parteneriat strategic în domeniul educației adulților, coordonator Associazione Laboratorio del cittadino Onlus

 

Ideas into action – entrepreneurship for youth workers! 

Project Poster
Dissemination

         Project objectives:

 1. Develop personal and professional life of youth 31 workers from 6 countries to facilitate access to the labor market of young people in the long term by increasing their key competences and skills,
 2. Exploring relevance and potential of empowerment in youth work to increase employability and entrepreneurship among young people;
 3. Development and encouraging solidarity and tolerance among young people, in particular to strengthen social cohesion in the EU;
 4. Presentation of Erasmus + and the opportunities it offers to young people in Europe as a tool for youth empowerment, employability and entrepreneurship;
 5. Exchange best practices and raise awareness of the 31 participants on the need to promote and develop entrepreneurship spirit in the current economic climate;
 6. Creating networking of youth workers at European level aimed to promote youth entrepreneurship and development of projects for youth.

        Project activities:

 • introductory activities:(energizers, names games, ice-breaking games, group contract, fears & expectations);
 • group brainstorming and presentations about social;
 • creating business plans;
 • exploring the concept of 3E;
 • seminars, debates, workshops, treasure hunt;
 • presentation of Erasmus + programme and of Youthpass;
 • evaluation activities (reflection groups, final evaluation);
 • cultural nights, NGO fair.

Dance and sing with me for social inclusion!

Afis proiect

         Obiectivele proiectului:

 1. Dezvoltarea solidarității in rândul tinerilor, promovarea tolerantei reciproce si implicarea activa a tinerilor in comunitate;
 2. Crearea de abilități de comunicare interculturala pentru participanți;
 3. Incurajarea tinerilor cu oportunități reduse sa se implice in acțiuni de exprimare artistica, dans, muzica, creație;
 4. Dezvoltarea abilităților sociale, personale si de comunicare in limbi străine, încurajarea lucrului în echipă;
 5. Informarea si cunoașterea de către participanți a culturii si identității fiecărei tari participante;
 6. Să contribuie la dezvoltarea fizica si personala a tinerilor;
 7. Incurajarea activităților fizice, respectiv a dansului pentru o dezvoltare armonioasă fizică si psihică a participanților
 8. Promovarea educației non formale si recunoașterea competentelor participanților, dobândite in cadrul schimbului.

The Garden of my city !

Pliant proiect
Afis proiect

         Obiectivele proiectului:

 1. Dezvoltarea unei atitudini critice vis-a-vis de mediul înconjurător şi de patrimoniul cultural specific fiecarei ţări;
 2. Promovarea toleranţei şi acceptarea diversităţii de către participanţii la schimb;
 3. Dezvoltarea capacităţii de creaţie a tinerilor folosind grădina şi spaţiile verzi ca un loc de formare interculturală;
 4. Formarea şi dezvoltarea comportamentului civic, cultural artistic şi ecologic în randul tinerilor participanti;
 5. Creşterea gradului de implicare a tinerilor în activităti de voluntariat pentru protectia mediului şi conservarea valorilor culturale  autentice;
 6. Dobândirea de deprinderi necesare repectarii şi promovării diversităţii culturale şi a cetăţeniei active.
 7. Încurajarea tinerilor de a redescoperi valorile nationale şi elementele de patrimoniu cultural şi natural al tărilor participante.
 8. Încurajarea tinerilor de a practica activităti în aer liber si activităti culturale.

        Activităţi din cadrul proiectului:

 • Workshop: “Despre atitudinea pro-eco si pro –cultura“
 • Worskhop: “Dialogul intercultural-punte de legatura intre doua lumi”
 • Ateliere de creatie open air si jocuri eco-culturale in parcul Nicolae Romanescu;
 • Workshop: “Conduita cutlurala” , rezolvarea unui puzzel cultural , teste grila, filmulete cu tematica culturala;
 • Concurs Eco-cultural in Gradina Botanica, etc .

Muzica ne uneşte!

Invitatie concert
Pliant program concert

         Obiectivele proiectului:

 1. Să identifice cele mai bune alternative actuale de petrecere a timpului liber;
 2. Creşterea interesului pentru valorile culturale prin participarea activă la actul cultural;
 3. Promovarea de către beneficiarii proiectului a valorilor reprezentative ale muzicii instrumentale;
 4. Imbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la diferitele genuri muzicale instrumentale;
 5. Creşterea posibilităţilor de emitere a judecăţii estetice asupra diversităţii fenomenului muzical;
 6. Să contribuie la îmbunătăţirea gradului de informare a grupului ţintă şi a gradului de formare a cel puţin 120 de persoane implicate în activitatea seminarului.

        Activităţi din cadrul proiectului:

 • Organizarea unui seminar: „Educaţia timpului liber prin muzică” cu participarea tinerilor din 4 licee tehnologice din ţară
  (Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Braşov, Piteşti)
 • Un concert live de muzică instrumentală (clasic, jazz, folclor, evergreen,) susţinut de Cvartetul „Gaudeamus” din Braşov şi invitaţii săi cu participarea tinerilor din 4 licee tehnologice din ţară (Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Braşov, Piteşti);
 • Inregistrarea unui CD cu muzică instrumentală cu participarea Cvartetul „Gaudeamus” din Braşov;
 • Elaborarea unei broşuri informative şi difuzarea ei in liceele tehnologice din tara.

Fii impresar promoveaza-ti talentul!

Invitatie

         Obiectivele proiectului:

 1. Dezvoltarea interesului şi dorinţei de cunoaştere permanentă a pieţei artistice;
 2. Dobândirea de abilităţi de gândire creativă care permit depăşirea unor rutine;
 3. Utilizarea şi promovarea tehnicilor promotionale în dezvoltarea carierei artistice;
 4. Utilizarea formelor, regulilor, stilurilor şi tehnicilor de comunicare interpersonală;
 5. Exprimarea atitudinii proprii asupra fenomenului cultural actual în muzică, arte plastice, teatru;
 6. Dezvoltarea abilităţilor pentru rezolvarea unor probleme, dificultăţi specifice legate de cariera artistică;
 7. Participarea activă a tinerilor.

        Activităţi din cadrul proiectului:

 • Participarea tinerilor la un eveniment artistic, Teatrul Marin Sorescu, Filarmonica Olteniei;
 • Seminarul „Artistul impresar, o noua profesie”;
 • Atelierele de lucru – impresariat artistic, promovare marketing de imagine;
 • Recital cameral: „Noi am reusit!”, susţinut de membrii fundaţiei Remember Enescu din Bucuresti;
 • Participarea la Târgul firmelor de exercitiu: „Viitorul incepe aici”, editia a II a organizat de Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”, Craiova;
 • „Promovează-ţi talentul!”- expoziţie în sala Filarmonicii Oltenia.

Afacerea mea de succes!

          Obiectivele proiectului:

 1. Dezvoltarea simţului antreprenorial în randul tinerilor liceeni;
 2. Dezvoltarea  competenţelor de bază în domeniul antreprenoriatului;
 3. Dezvoltarea personală şi participarea activă a tinerilor;
 4. Promovarea programelor europene pentru tineret.

        Activităţi din cadrul proiectului:

 • Vizita  culturală  în cadrul muzeului Olteniei, departamentul Ştiinţele Naturii;
 • Seminar „Pietrele semipreţioase – pasiune şi afacere”;
 • Atelierele de creatie: Bijuterii din pietre semipreţioase;
 • Workshop: „Prelucrarea pietrelor semipreţioase –pasiune sau afacere?”;
 • Expoziţia finală „Afacerea mea de success”
  Alte proiecte:
Receptarea valorilor istorice şi culturale româneşti – în parteneriat cu Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Asociaţia Togheter şi C.N.E „Gheorghe Chiţu” 2010-2012

„Muzica – modalitate de educaţie– în parteneriat cu Filarmonica Oltenia, şi C.N.E „Gheorghe Chiţu”, Proiect Educaţional 2010 - 2012
„Educaţia prin artă“ – parteneriat de învăţare cu Muzeul Olteniei, C.N.E „Gheorghe Chiţu”, 2010-2012
„Europa prin ochii tăi” – concurs de desen, Festivalului Şanselor Tale 2010, Craiova
Concurs de postere cu bijuterii
în cadrul proiectului finanţat de Comisia Europeana prin Programul Tineret în Acţiune, „Iniţiative Naţionale ale Tinerilor", „Afacerea mea de succes”, Festivalului Şanselor Tale 2011, Craiova