Proiecte şi activităţi:

It’s time to grow!

20.12.2020

Proiectul “It’s time to grow!” Nr. Contract 2020-2-RO01-KA105-080929, este un proiect finantat din fonduri acordate de către Uniunea Europeana prin programul „Erasmus+”, Actiunea Cheie 1, Mobilitati pentru lucrătorii de tineret.

Parteneri: Humanost Macedonia, Northwestern Institute for Youth Policies Foundation, Bulgaria, ZKM Autismus, Italy, Stichting Drawing to Health, Netherlands, Centre for Capacity Building & Empowerment Sweden
Scop: creşterea incluziunii sociale a tinerilor dezavantajaƫi, prin îmbunătatirea cunoştintelor a 36 de lucrători de tineret din şapte ţări partenere în domeneiul antreprenoria- tului social folosit ca instrument pentru combaterea somajului în rândul tinerilor.

Obiective:

 • Dezvoltarea personală și profesională a 36 de lucrători de tineret din 7 țări partenere pentru a facilita accesul la piața forței de muncă a tinerilor pe termen lung, prin creșterea nivelului de competențe și aptitudini cheie si schimbul de bune practici în domeniul antreprenoriatului social.
 • Crearea de instrumente şi metode nonformale care se pot aplica în lucrul cu tinerii dezavantajati în cadrul proiectelor de promovare a antreprenoriatului social.
 • Dezvoltarea cunostintelor a 36 de lucratori de tineret în scriere de proiecte în cadrul programului Erasmus + şi promovarea instrumentului Youthpass.
 • Dezvoltarea şi încurajarea solidarității și toleranței între tineri, în special pentru a consolida coeziunea socială în UE.
 • Prezentarea programului Erasmus + şi posibilitățile pe care acesta le oferă tinerilor din Europa, ca un instrument pentru youth empowerment şi pentru inserția profesională.

Activitati:

 • Jocuri non-formale, de cunoaştere, de team-building, energizers, brainstorming, simulari;
 • Crearea de instrumente şi metode nonformale care se pot aplica în lucrul cu tinerii dezavantajati în cadrul proiectelor de promovare a antreprenoriatului social.
 • Treasure hunt;
 • Seminarii, dezbateri, ateliere, grupuri de lucru,prezentarea programului Erasmus+ şi a certificatului Youthpass, scrierea si managementul unui proiect Erasmus+ pentru tineri, etapele unui proiect şi a realizarii de schite de proiect, simularea înfiinţării unei mici Întreprinderi, a crearii unui plan de afaceri
 • Workshop “Ce inseamna educație antreprenorială?”
 • Un antreprenor de succes antreprenor/ Antreprenoriat sau voluntariat
 • NGO fair
 • Explorarea Conceptului de 3E: Empowerment&Employability&Entrepreneurship ;
 • Seri interculturale,

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus Plus, Mobilitaţi de tineret, Acţiunea Cheie 1

 

„Îmbunătatirea performantei în educatia adultilor prin abordări europene”

Ȋn perioada 01 noiembrie 2020 - 31 decembrie 2021, Asociația Culturală ARTEC derulează în calitate de beneficiar, proiectul “Improving performance in adult education through European approaches” / “Ȋmbunătatirea performanƫei în educația adultilor prin abordări europene”, Contract nr. 2020-1-RO01-KA104-079688.
Proiectul „Ȋmbunătatirea performanƫei în educația adultilor prin abordări europene” răspunde priorității europene orizontale Incluziunea socială și priorității specifice domeniului Educația adulților care vizează extinderea şi dezvoltarea competenţelor educatorilor. Scopul proiectului îl reprezintă oferirea de servicii educative de calitate, în conformitate cu standardele europene, prin îmbunătățirea competențelor formatorilor noştri și a calității portofoliului de formare profesională, oferit de organizația noastră. (mai multe detalii . . .)

„Your Voice Matters!”

În perioada august 06 mai 2019 - 05 noiembrie 2019, Asociatia Culturala ARTEC din Craiova, împreună cu partenerii transnaționali, Active Entrepreneurs Organization - Turcia, Proteo Fare Sapere Firenze - Italia, Young Improvers for Youth Development - Bulgaria, European Voluntary and Educational Center - Athens Grecia, ZDRUZENIE NA STUDENTI PO PRAVO I MLADI PRAVNICI PAVEL SATEV KOCANI - Macedonia, Free Youth Cehia și Jovens Europa - Portugalia, a derulat proiectul “Your Voice Matters”, Nr. de referinta: 2019-1-RO01-KA105-062404 proiect finanţat de Comisia Europeana, prin programul „Erasmus +”, Proiecte de mobilităţi pentru lucrătorii de tineret. (mai multe detalii . . .)

„Vivre Ensemble: Inclusion Sociale en Action”

Partener în cadrul proiectului Erasmus+ K2: "Vivre Ensemble: Inclusion Sociale en Action", No. 2017-1-IT02-KA204-036752.

Proiect de parteneriat strategic în domeniul educației adulților, coordonator Associazione Laboratorio del cittadino Onlus. (mai multe detalii . . .)

„Ideas into action – entrepreneurship for youth workers!”

În perioada august 1 iulie 2016–31 decembrie 2017, Asociatia Culturala ARTEC din Craiova, in parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale din Uniunea Europeana, Support for Life Long Learning Organizatio - Turcia, Proteo Firenze - Italia, Bulgarian Youth Association - Bulgaria , C24 Education and Development Centre Limited - Anglia si imagINe - Croatia, a derulat proiectul "Ideas into action – entrepreneurship for youth workers!”, Nr. de referinta: 2016-1-RO01-KA105-024323 proiect finanţat de Comisia Europeana, prin programul „Erasmus +”, Proiecte de mobilităţi pentru lucrătorii de tineret. (mai multe detalii . . .

„Dance and sing with me for social inclusion !”

În perioada august 1 iulie 2015–31 ianuarie 2016 , Asociatia Culturala ARTEC din Craiova, in parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale din Uniunea Europeana: Voice of the Youth - Bulgaria, Cooperativa Sociale Emera A.R .- Italia, Hayat Boyu Öğrenimi Destekleme Derneği - Turcia, AEGEE-Valletta - Malta, a derulat proiectul “Your Voice Matters”, Nr. referinta: 2019-1-RO01-KA105-062404 proiect finanţat de Comisia Europeana, prin programul „Erasmus +”, Proiecte de mobilităţi pentru lucrătorii de tineret.
(mai multe detalii . . .)