Despre Noi:

Asociaţia Culturală ARTEC este o asociație neguvernamentală, nonprofit, orientată spre educație, formare şi cultură, cu scop social şi umanitar din orasul Craiova regiunea Sud Vest Oltenia, regiune cunoscută ca o zonă defavorizată din punct de vedere socio-economic şi având peste 60 % din populația activă, cu precădere tineri, în somaj.
Activitatea organizației noastre este orientată către promovarea şi susţinerea activităţilor de implicare socială, culturale, educative, de dezvoltare personală şi profesională a tuturor categoriilor sociale.
Misiunea asociației o constituie îndeplinirea propriei strategii elaborate şi stipulate în Statul Asociației, în domeniile formării profesionale continue şi  educaţiei permanente.
Asociatia urmăreşte să dezvolte potenţialul resurselor umane din sectorul învatamantului, prin promovarea abordărilor inovative şi a instrumentelor de management actuale. Ne stabilim prioritățile și ne alegem aria de intervenție pentru proiectele și serviciile noastre în funcție de nevoile concrete ale beneficiarilor noştri, precum și de evoluția priorităților educaționale  și în general sociale, nonformale, naționale și internaționale.
Obiectivele specifice prin care se realizează scopul Asociaţiei sunt:

  • realizarea de evenimente şi activități cu scop informativ, cultural, educativ şi de formare profesională pentru toate categoriile sociale, inclusiv persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane defavorizate;
  • conceperea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi ce urmăresc pregătirea şi formarea profesională a tinerilor şi adulţilor, precum şi inițierea şi dezvoltarea unor acțiuni şi programe, în vederea susținerii acestora pentru a dobândi competențe necesare de integrare pe piața muncii;
  • oferirea de programe de certificare/recertificare în domeniul educației adulților .

Ȋn cadrul asociației derulăm numeroase activități culturale, sociale şi civice, organizăm activități care susțin dezvoltarea personală a tinerilor şi adulților, concursuri, acțiuni de voluntariat, ateliere de lucru, expoziții si alte manifestări de profil care promovează educația nonformală şi cetățenia activă.
Asociația Culturala ARTEC este centru de formare autorizat A.N.C in „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242213 şi formează anual peste 120 de persoane în aceasta specializare dintre care mulți rămân colaboratori sau voluntari în cadrul instituției.

Colaborăm cu organizații şi instituții publice de cultură sau de formare precum: Ong-uri locale, licee, Casa de Cultură Traian Demetrescu , Colegiul Economic « Gheorghe Chițu », ISJ Dolj, Casa Corpului Didactic. Dolj, CJRAE Dolj, ANC Dolj.