It’s time to grow!

20.12.2020

Proiectul “It’s time to grow!” Nr. Contract 2020-2-RO01-KA105-080929, este un proiect finantat din fonduri acordate de către Uniunea Europeana prin programul „Erasmus+”, Actiunea Cheie 1, Mobilitati pentru lucrătorii de tineret.

Parteneri: Humanost Macedonia, Northwestern Institute for Youth Policies Foundation, Bulgaria, ZKM Autismus, Italy, Stichting Drawing to Health, Netherlands, Centre for Capacity Building & Empowerment Sweden
Scop: creşterea incluziunii sociale a tinerilor dezavantajaƫi, prin îmbunătatirea cunoştintelor a 36 de lucrători de tineret din şapte ţări partenere în domeneiul antreprenoria- tului social folosit ca instrument pentru combaterea somajului în rândul tinerilor.

Obiective:

 • Dezvoltarea personală și profesională a 36 de lucrători de tineret din 7 țări partenere pentru a facilita accesul la piața forței de muncă a tinerilor pe termen lung, prin creșterea nivelului de competențe și aptitudini cheie si schimbul de bune practici în domeniul antreprenoriatului social.
 • Crearea de instrumente şi metode nonformale care se pot aplica în lucrul cu tinerii dezavantajati în cadrul proiectelor de promovare a antreprenoriatului social.
 • Dezvoltarea cunostintelor a 36 de lucratori de tineret în scriere de proiecte în cadrul programului Erasmus + şi promovarea instrumentului Youthpass.
 • Dezvoltarea şi încurajarea solidarității și toleranței între tineri, în special pentru a consolida coeziunea socială în UE.
 • Prezentarea programului Erasmus + şi posibilitățile pe care acesta le oferă tinerilor din Europa, ca un instrument pentru youth empowerment şi pentru inserția profesională.

Activitati:

 • Jocuri non-formale, de cunoaştere, de team-building, energizers, brainstorming, simulari;
 • Crearea de instrumente şi metode nonformale care se pot aplica în lucrul cu tinerii dezavantajati în cadrul proiectelor de promovare a antreprenoriatului social.
 • Treasure hunt;
 • Seminarii, dezbateri, ateliere, grupuri de lucru,prezentarea programului Erasmus+ şi a certificatului Youthpass, scrierea si managementul unui proiect Erasmus+ pentru tineri, etapele unui proiect şi a realizarii de schite de proiect, simularea înfiinţării unei mici Întreprinderi, a crearii unui plan de afaceri
 • Workshop “Ce inseamna educație antreprenorială?”
 • Un antreprenor de succes antreprenor/ Antreprenoriat sau voluntariat
 • NGO fair
 • Explorarea Conceptului de 3E: Empowerment&Employability&Entrepreneurship ;
 • Seri interculturale,


Proiectul este finanţat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus Plus, Mobilitaţi de tineret, Acţiunea Cheie 1